เกี่ยวกับ Smiley U

Previous slide
Next slide

⭐️ ทำไมต้องมา คลินิกทันตกรรมสมายลี่ยู

⭐️ สิ่งที่เรายึดถืออยู่เสมอ คือ

💙 คลินิกต้องสะอาด เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อ และมีระบบปลอดเชื้อมาตรฐานสากล 

💙 อุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานและทันสมัย ถึงต้นทุนจะสูง แต่เราอยากให้คนไข้ของเราได้สิ่งที่ดี เพราะหมายถึงประสิทธิภาพการรักษาที่ดีตามมาด้วย

💙 การรักษาที่มีคุณภาพ รักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา นำทีมโดย ทันตแพทย์ จุฬาฯ พร้อมบริการด้วยหลักการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

💙 ราคามาตรฐานคลินิกทันตกรรมจ่ายค่ารักษาตามที่รักษาจริง ไม่ต้องจ่ายเกินความจำเป็น แสดงค่ารักษาตามจริง สามารถสอบถามค่ารักษาก่อนตัดสินใจรักษาได้